EuroTRADING EDU s.r.o.

EuroTRADING EDU s.r.o.

 

EuroTRADING EDU s.r.o.

Zvýhodnené vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov kvôli nariadeniu o GDPR.

Slovenská komora zubných lekárov uzatvorila so spoločnosťou EuroTRADING EDU s.r.o. zmluvu o vzájomnej spolupráci, na základe ktorej pre členov SKZL dohodla výhodné podmienky v súvislosti s účinnosťou nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, podľa ktorého budú od 25. mája 2018 zavedené nové povinnosti v súvislosti so spracúvaním a ochranou osobných údajov ako aj vyhotovovaním potrebnej dokumentácie (napr. záznamy o spracovateľských činnostiach, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov).

EuroTRADING EDU je spoločnosťou so 17-ročnou skúsenosťou so spracúvaním osobných údajov, ktorá absolvovala viac ako 21 úspešných kontrol zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. 

Na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci poskytne len členom Slovenskej komory zubných lekárov zvýhodnené cenové ponuky s minimálnou zľavou 45% z obvyklých cien podľa platného cenníka od 139,- EUR po zľave a v prípade výkonu kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov aj poradenstvo.

Preto tí, ktorí máte záujem splniť si túto zákonnú povinnosť v zmluvne dohodnutej cene, vyplňte, prosím, krátky kontaktný formulár, na základe ktorého vás bude kontaktovať spoločnosť EuroTRADING a pripraví vám cenovú ponuku. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v spoločnosti EuroTRADING EDU s.r.o. ZODPOVEDNÁ OSOBA: pani Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v spoločnosti EuroTRADING EDU s.r.o. 

 

Formulár